facebook twitter

För stenspräckning använde vi Royex 25g patron och för bergspräckning 75g patron. Det var bra struktur i berget, samt läpliga lager för sprängningsarbeten.