facebook twitter

Spräckning var planerad för betongvägg med 50g Royex patroner, men vi upptäckte att betongen var förstörd och mjuknad av vatten, vilket ledde till användning av 7t traktor och 300kg pneumatisk hammare. Efter rivning konstruerade vi ett litet hus och väggen. För att stödja nivå skillnaderna byggde vi betong väggar och granit trappa.