facebook twitter

Säby spräckning

By admin@raixberg on Wednesday, July 23rd, 2014 in Sprängningsarbeten. No Comments

För stenspräckning använde vi Royex 25g patron och för bergspräckning 75g patron. Det var bra struktur i berget, samt läpliga lager för sprängningsarbeten.


Täby demoleringsarbeten

By admin@raixberg on Tuesday, July 22nd, 2014 in Markarbeten, Rivning. No Comments

Spräckning var planerad för betongvägg med 50g Royex patroner, men vi upptäckte att betongen var förstörd och mjuknad av vatten, vilket ledde till användning av 7t traktor och 300kg pneumatisk hammare. Efter rivning konstruerade vi ett litet hus och väggen. För att stödja nivå skillnaderna byggde vi betong väggar och granit trappa.


Täby demolition works

By admin@raixberg on Wednesday, July 9th, 2014 in Demolition works, Ground works, Markarbeten. No Comments

Blasting works where planned for thicker parts of concrete walls and the bearing beam with 50g Royex cartridges, but we discovered that concrete was ruined and softened by water. For demolishing works we used 7t tractor and 300kg jackhammer. After the blasting works and demolishing works came time to construct small garden house and road. […]


Säby blasting works

By admin@raixberg on Wednesday, July 9th, 2014 in Blasting works. No Comments

For blasting the rocks we used Royex 25g cartridges and for blasting the hill we used 75g cartridges. Hill had great structure and appropriate layers for blasting works.